top of page

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Általános információk, elérhetőségek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) érvényesek a https://www.ridebybikes.com/ honlapon történő Cake elektromos motorokra (továbbiakban: elektromos motor vagy Termék). A jelen ÁSZF tartalma a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény 5.§ (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek.

 

Honlap üzemeltetetője:

cégneve: Team Play Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1112 Budapest, Bodajk utca 16.

cégjegyzékszám: 01-09-370346

adószám: 27983496-2-43

e-mail: ride@theteamplay.com

 

A Weboldal egy olyan platformot kínál Önnek, mint Felhasználónak, amelyen a

 • Svédországban közkedvelt, immáron Magyarországon is megjelent Cake elektromos motorokról, az elektromos motorokhoz kapcsolódó mobil applikációról tájékozódhat

 •  „Kipróbálom” menüpontra kattintva, majd a kapcsolatfelvételhez szükséges adatainak megadását követően jelentkezhet ingyenes tesztvezetésre

 • „Érdekel” menüpontra kattintva, majd a kapcsolatfelvételhez szükséges adatainak megadását követően érdeklődhet a cégek számára biztosított motorokról

 • „Megveszem” menüpontra kattintva automatikusan átirányításra kerül a Cake Webshopra (mint a külföldi Értékesítő honlapjára), ahol kiválaszthatja az Ön által kedvelt elektromos motort, valamint a kiválasztott motorra az egyedi szerződését Felhasználóként megkötheti, megvásárolhatja azt

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a honlap a Cake elektromos motort és annak Értékesítőjét közvetíti, a honlapon rendelés leadására és online vásárlásra nincs mód. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései kizárólag szűk körben alkalmazandók, amely ellenére a jelen ÁSZF törekszik az annak megfelelő tájékoztatásra és szabályozásra. Amennyiben Ön Cake elektromos motort vásárol a Webshop rendszerén keresztül, Ön közvetlen szerződéses kapcsolatba az Értékesítővel lép. Attól a pillanattól kezdve, hogy Ön lebonyolította online vásárlását, vagy annak igényét a kapott ajánlat elfogadásával jelzi, az Üzemeltető kizárólag közvetítői szerepet tölt be Ön által kiválasztott Termék tekintetében Ön és az Értékesítő között.

Felhasználó és az Üzemeltető között nem jön létre szerződéses viszony, ezért az Üzemeltető vonatkozásában fogyasztói jogok nem illetik meg a Felhasználót, Üzemeltetővel vele szemben elállási, felmondási jogot, illetve szavatossági és jótállási igényt nem érvényesíthet.

Minden, a Cake Webshopon létrejövő egyedi szerződés kizárólag a Felhasználó és az Értékesítő között jön létre, arra az Üzemeltetőnek ráhatása nincs, az Üzemeltető nem tekinthető az Értékesítő teljesítési segédének.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az egyedi szerződések kapcsán a külföldi Értékesítő saját általános üzleti és szerződési feltétele alkalmazandó, különösképpen rendelés, panaszkezelés, pénz visszatérítés, csere, áru visszavétel, szállítás, stb. esetében, így minden, az elektromos motor adásvételével kapcsolatban felmerülő jog és kötelezettség, ideértve fizetéssel, szállítással, jótállással, valamint egyéb szerződéses kötelmekkel kapcsolatban az Értékesítőt terhelik. Az Üzemeltető nem ellenőrzi az Értékesítő elektromos motorokra vonatkozó ajánlatát, tartalmát, adatait és Webshop helyességét és pontosságát, azokért az Értékesítő felel és az adatokat az Értékesítő tölti fel a Cake Webshop oldalára.

 

 1.  ÁSZF hatályba lépése, elfogadása, módosítása

 

A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen ÁSZF honlapon történő közzétételének napja, azaz 2022. 07. 08. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra vonatkoznak.

 

Weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót. Amennyiben Ön a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató bármely rendelkezésével nem ért egyet, kérjük, szakítsa meg a Weboldal használatát.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései időről időre változhatnak, az abban rögzített feltételek, tartalom a Weboldal által kínált valamennyi szolgáltatásra vonatkoznak azzal, hogy az Értékesítőre is értendő, de az Értékesítőért (így ideértve a Webshop tartalmáért) az Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, mely módosításokat verziókövetés és hatálybalépésük szerint a Weboldalon megjelöl.

 

 1.  Fogalmak

 

Értékesítő: Cake elektromos motorok kapcsán forgalmazóként feltüntetett vállalkozás (CAKE 0 emisson AB, HQ Sweden, seat: Hammarby Fabriksväg 43, 120 33 Stockholm, Sweden, corporate identity number: 559014-2682), amely a Cake Webshopban található elektromos motorokat eladásra kínálja, és amellyel a Felhasználó a Cake Webshop-ban a szerződéses jogviszonyt kialakítja, vele szerződik a motor adásvételére

Felhasználó: a honlapot használó természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a honlap/weboldal tartalmához hozzáfér

 

Tesztvezető: a honlapon a „Kipróbálom” fülre kattintva adatait megadó, a segédmotoros kerékpárra érvényes járművezetői engedéllyel rendelkező természetes személy Felhasználó, aki magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et

 

Termék: a honlapon feltüntetett típusú (Cake Webshop oldalán értékesítésre szánt) elektromos motor, mint birtokba vehető forgalomképes ingó dolog. Az online webáruházban (Cake Webshop) az Értékesítő által eladásra kínált Cake elektromos motor, amelyre a Felhasználó vevőként leadhatja rendelését, megvásárolhatja azt

 

Üzemeltető: a honlap üzemeltetője, aki kizárólag az üzemeltetést, valamint a Felhasználó és a Cake Webshop által az Értékesítő által feltüntetett Cake elektromos motor értékesítését közvetíti a Felhasználó és az Értékesítő között, de értékesítést közvetlenül nem végez

 

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webáruházzal (és így az Értékesítővel) adásvételi szerződést köt

Weboldal/honlap: jelenti a jelen www. ridebybikes.com weboldalt.

 

Cake Webshop vagy Webshop: a Cake elektromos motor Értékesítő hivatalos weboldala [https://ridecake.com/en], melyre a Felhasználót a Weboldal navigálja, amennyiben a Felhasználó szeretné megvásárolni valamely, Értékesítő által hirdetett motort

 

3.Termékek és szerződéskötés

 

A Weboldal használata során a „Megvásárolom” menüpontra kattintva a Webshopba navigálást követően, de annak szolgáltatásain kívül lehetősége nyílik az Értékesítőtől, mint harmadik féltől a beszerezhető Cake elektromos motorok megvásárlása céljából szerződést kötni. Ön a Weboldalon kizárólag MAKKA/ÖSA típusú Cake elektromos motort láthat, a Weboldal nem feltétlenül mutatja az összes, Értékesítő által Webshopban értékesített elektromos motort különös tekintettel arra, hogy a Webshopban számos, eltérő tulajdonságú motor közül választhat, rendelhet kiegészítő elemeket az Ön által kedvelt színben elektromos motorjára.

 

Az Üzemeltető kiemeli, hogy nem az Üzemeltető értékesíti a honlapon feltüntetett, tájékoztató leírással ellátott, a honlapon a tesztvezetésre feliratkozást követően kipróbálható Cake elektromos motorokat. Az Üzemeltető biztosítja az Értékesítővel történő kapcsolatfelvétel lehetőségét azáltal, hogy a „Megveszem” fülre kattintva navigálja a Cake Webshopra. A szállítással, adásvétellel, vételár megfizetésével kapcsolatos akármely szerződés sem az Üzemeltető által, vagy a honlap használata során köttetik, az ÁSZF és a honlap tartalma nem befolyásol semmilyen más megállapodást az Értékesítő és a Felhasználó között.

 

Honlapon feltüntetett termékleírásban használt információ nem jelenti az Üzemeltető ajánlati kötöttségét, a leírás kifejezetten a tájékoztatás célját szolgálja, a honlapon szereplő képek illusztrációk. A honlapon található elektromos motor leírása tájékoztató jellegű, nem tartalmaz minden, az adott termékre vonatkozó információt!

 

4. Adatvédelem, adatkezelés

 

Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). Az Adatkezelő kizárólag kifejezett hozzájárulás esetén kezel személyes adatokat. Ez alól kivételt képezhetnek az olyan cookie (süti) adatok, amelyek célja nem marketing célú felhasználás, hanem arra a honlap működtetése, vagy a Felhasználói élmény javítása érdekében van szükség. Az ilyen adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelésről részletes tájékoztató érhető el az Adatvédelmi Tájékoztatóban.

 

A Felhasználó a tesztvezetésre történő jelentkezés, valamint a cégek számára biztosítandó motorok iránti érdeklődés során személyes adatainak önkéntes megadásával kifejezetten hozzájárul azok Adatkezelő általi kezeléséhez. Az adatkezelés célja a tesztvezetésre jelentkező személyekkel történő kapcsolatfelvétel.

 

5. Felelősségkorlátozás

Az Üzemeltető az Értékesítő Termékeivel kapcsolatban semmilyen ígéretet nem tesz! A helyes döntés(ek) meghozatala ( Termék kiválasztása) teljes mértékben az Ön felelőssége.

A Felhasználó felelős többek között a Weboldal megfelelő használatáért, valamint a tesztvezetésre jelentkezés során általa megadott személyes adatainak pontosságáért

 

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget többek között:

 1. a Felhasználó felelősségi körébe tartozók megsértéséből eredő károkért,

 2. a Weboldal (sem pedig a Webshop) állandó jellegű hozzáférhetőségéért és elérhetőségéért, különösen az informatikai és online rendszerek, szerverek, szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, adatátvitelből, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak

 3. a honlapon (valamint a Webshopban) szereplő motor, az azzal kapcsolatos információk helyessége, megfelelősége kapcsán

 4. Értékesítő és az Értékesítő által nyújtott szolgáltatás tekintetében

 5. Értékesítő által Webshopban feltöltött tartalmakért, illetve hibákért, (tekintet nélkül arra, hogy azok ellenőrizhető, vagy ellenőrizhetetlen körülmények között adódtak)

 6. közvetett veszteségért vagy közvetett kárért

 7. Értékesítőre vonatkozó pontatlan információkért, Értékesítő vagy egyéb üzleti partner termékéért, szolgáltatásáért vagy tevékenységéért

Az Üzemeltető jogosult a Weboldalt bármikor megszüntetni, vagy annak tartalmát bármikor módosítani.


A honlapon esetlegesen megjelenő hivatkozások, reklámok, reklám bannerek, üzleti adatok, tartalmak, nem tekintendők az Üzemeltetőtől származó, egy harmadik félre vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ajánlásnak. Technikai okokból előfordulhat, hogy a honlapon szereplő információk nem egyeznek az Értékesítő oldalon található információkkal, amelyért az Üzemeltető a felelősségét kizárja. Az Üzemeltető nem felelős a feltüntetett információk pontosságáért.

 

Az Üzemeltető nem garantálja a Weboldal folyamatos elérhetőségét és szabadon dönthet annak elérhetetlenné tételéről karbantartási célokból.

 

6. Tesztvezetés, Cégek számára biztosított gépek

 

6.1. Tesztvezetés

 

Ön Felhasználóként „Kipróbálom” menüpont alatt adatainak kizárólag kapcsolatfelvétel céljából történő megadásával dönthet úgy, hogy jelentkezik ingyenes tesztvezetésre.

Önnek az ingyenes tesztvezetéshez szükséges megadnia a Weboldal felületén személyes adatait, melyek megadásával összefüggésben az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információkért kérem, tekintse meg az Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

 

Minden Tesztvezető az általa megadott adatok helyességéért és pontosságáért felelősséggel tartozik!

 

A Tesztvezető elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Cake elektromos motorok tesztvezetés körében tett használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, különös tekintettel a szándékosan, súlyos gondatlansággal, az életet, testi épséget, egészséget megkárosító események bekövetkezéséért, valamint az elektromos motor használata során az esetleges bekövetkezett balesetekért, sérülésekért, azzal elkövetett szabálysértésekért, bűncselekményekért.

 

A Tesztvezetés során a Terméket a Tesztvezető kizárólag saját felelősségére használhatja.

 

Üzemeltetőnek a tesztvezetésre vonatkozó szolgáltatása ingyenesen vehető igénybe azzal, hogy az Üzemeltető semmilyen költséget nem számol fel a tesztvezetés szolgáltatás után, nem számít fel hozzá kiegészítő foglalási díjat.

 

6.2. Cégek számára biztosított szolgáltatás

 

Ön Felhasználóként a cégek számára biztosított elektromos motorok „Érdekel” menüpont alatt adatainak kizárólag kapcsolatfelvétel céljából történő megadásával érdeklődhet a cég számára kedvezményes, környezetkímélő elektromos motor használatában és érdeklődhet a konstrukciókról.

Önnek a cégek számára biztosított elektromos motorok iránti érdeklődése esetén szükséges megadnia a Weboldal felületén személyes adatait, melyek megadásával összefüggésben az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információkért kérem, tekintse meg az Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

 

6. Alkalmazandó jog, panaszkezelés

 

6.1. Alkalmazandó jog

 

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog alkalmazandó.

 

6.2. Panaszkezelés

 

Jelen albekezdés kapcsán - melyben részletesen tájékoztatjuk az egyes panaszkezelési fórumokról - kérjük ismételten vegye figyelembe, hogy az Üzemeltető kizárólag közvetítőként jár el Ön és az Értékesítő között, így az adásvétel kapcsán az esetleges vitával összefüggő panaszkezelésre az Értékesítő oldalán (Cake Webshop) található ÁSZF az irányadó.

 

6.2.1. Panaszbeadvány, fogyasztói vitarendezés

 

Esetleges vitás kérdésekben Felhasználóként kérjük igényét először panaszbeadvány formájában az Üzemeltetőnél nyújtsa be az alábbi elérhetőségek egyikén:

 

 • elektronikus úton benyújtott panaszbeadvány esetén a ride@theteamplay.com email címen vagy

 • postai úton a: Team Play Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, 1112 Budapest, Bodajk utca 16. címen

 

 

A fogyasztóként panaszával elsősorban a Kormányhivatal területileg illetékes járási hivatalához fordulhat. Elérhetőségeket az alábbi linken találhat: http://jarasinfo.gov.hu/. A fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségei az alábbi oldalon találhatóak: http://www.kormanyhivatal.hu/hu.

 

Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím:

1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

E-mail

fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Telefon:

(1) 450-2598

 

6.2.2. Békéltető testület, bíróság

 

Amennyiben az Ön panasza eredménytelenül kerül rendezésre, elutasítjuk panaszát jogosult a Békéltető Testülethez fordulni. Jogvita esetén az Üzemeltető székhelye szerinti bíróságok bírnak kizárólagos illetékességgel. Amennyiben Ön fogyasztóként nem fordult a békéltető testülethez, vagy annak eljárása nem vezetett eredményre, úgy jogosult a jogvita rendezése érdekében bírósághoz fordulni

 

Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület

Cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

E-mail:

testulet@bkik.hu

Telefon:

 06-1-488-2131

Fax:

06-1-488-2186

 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információt érhet el az alábbi linkre kattintva: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletekk

 

A békéltető testületek független, a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetve a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő testületek. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a vásárló és az eladó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül történő megoldástát, így elsősorban azt, hogy a két fél egymással egyezséget kössön, s ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segítse a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

Fő szabályként a békéltető testületi eljárásra a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, tehát a vásárló választhat, hogy melyik békéltető testülethez fordul. A vásárló kérelme alapján illetékes a szerződés teljesítésének helye vagy a vitában érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület is. A békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A békéltető testület eljárása kezdeményezése ingyenes, a vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a testület a vásárló hátrányára dönt. A vállalkozást a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

 

6.2.3. Online vitarendezés

Felmerülő panaszai, kifogása kapcsán online vitarendezési platform is rendelkezésére áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe, ami: ride@theteamplay.com. Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. A platform igénybe vétele az Európai Bizottság rendszerében igényel regisztrációt, majd bejelentkezés után benyújthatja panaszát az online honlapon keresztül, amelynek címe:

ODR link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

bottom of page